เกี่ยวกับ Live Session

ขั้นตอนการใช้
Trial

เริ่มต้นทำความรู้จัก MissionJapanese กับพี่นิมเลยค่ะ :D

Mission ที่ 1

คุณสามารถดูตัวอย่างเนื้อหา mission ที่ 1 ได้จากคลิปนี้ค่ะ :)

Mission ที่ 2

คุณสามารถดูตัวอย่างเนื้อหา mission ที่ 2 ได้จากคลิปนี้ค่ะ :)

Mission ที่ 3

คุณสามารถดูตัวอย่างเนื้อหา mission ที่ 3 ได้จากคลิปนี้ค่ะ :)

Mission ที่ 4

คุณสามารถดูตัวอย่างเนื้อหา mission ที่ 4 ได้จากคลิปนี้ค่ะ :)

Mission ที่ 5

คุณสามารถดูตัวอย่างเนื้อหา mission ที่ 5 ได้จากคลิปนี้ค่ะ :)