คณะผู้บริหาร

ประธาน

ชื่อ: เกน ซุสุกิ

บริษัท: Akademia Systems Corporation AKASYS Co., Ltd.

หน้าที่: ผลิตและพัฒนา Smartphone system และ Live Communication Management

แนะนำตัว: ปี 1973 จบปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ
ปี 1973 บ.Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation
ปี 2004 ก่อตั้ง บ.Akademia Systems Corporation
ปี 2014 ก่อตั้ง บ.AKASYS Co., Ltd.

สิ่งที่อยากฝากถึงนักเรียน: MissionJapanese เป็นบริการที่ใช้สาร์ทโฟนและระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเห็นผลจริง โดยเรามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบให้เป็น Innovation สำหรับฝึกภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ มาฝึกภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษากันเถอะ!

Back to course managers list page.