Quản lý khóa học

President

Tên: Gen Suzuki

Nơi làm việc: Akademia Ltd.

Vai trò: Phát triển hệ thống và quản lý bộ phận trao đổi trực tiếp

Giới thiệu: 1973 Waseda University Applied Physics (Master)
1973 Nippon Telephone and Telegraph Public Corporation
2004 Akademia Systems Corporation
2014 AKASYS Co., Ltd.

Tin nhắn: "MissionJapanese" có mục tiêu làm thay đổi phương pháp học tiếng Nhật cho người nước ngoài bằng cách mang đến cơ hội được luyện tập tiếng Nhật thực thụ thông qua smartphone và internet. Các bạn sẽ nâng cao được khả năng sử dụng tiếng Nhật của bản thân thông qua việc trao đổi với người Nhật.

Quay lại danh sách các quản lý khóa học.