เกี่ยวกับวิธีฝึกใช้แอพ

วิธีการใช้งานแอพ
Step1: ลงทะเบียนบัญชีและเข้าสู่ระบบ
Step2: ดาวน์โหลดหลักสูตรการเรียนรู้ที่ลงทะเบียนแล้วดำเนินภารกิจต่อไป
Step3: ในระหว่างภารกิจ นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
Step4: สำหรับการฝึกอ่าน ให้ฟังเสียงตัวอย่าง บันทึกเสียงพูดของตัวเอง และให้คะแนนว่าคุณสามารถพูดได้อย่างถูกต้องหรือไม่
Step5: หลังจากฝึกขั้นพื้นฐานเสร็จแล้ว ให้ลองฝึกโต้ตอบกับแชทบอท
Step6: มาฝึกการแสดงบทบาทสมมติที่คุณจำได้โดยผลัดกันโต้ตอบกัน เช่นเดียวกับที่คุณฝึกโต้ตอบกับมนุษย์