ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ MissionJapanese ค่ะ!

เป้าหมาย

● การเรียนภาษาต้องมีการฝึกฝนบ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความคล่อง และแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและเมื่อไร คุณจะเรียนกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งทำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา

● การเรียนภาษาคือการท่องคำศัพท์และไวยากรณ์ เมื่อจำได้ก็ต้องลองใช้จริงจึงจะเห็นผล MissionJapanese เป็นแบบฝึกหัดใน Application ที่ให้เราจำศัพท์และไวยากรณ์ ต่อด้วย Live Session คุยกับเจ้าของภาษาด้วยประโยคที่เราเพิ่งฝึกมา จึงเป็นการฝึกที่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้เป็นการทดสอบด้วยข้อสอบในกระดาษ แต่เป็นการฝึกใช้จริง ด้วยการสนทนาจริงกับเจ้าของภาษาโดยตรง

จุดเด่น

● คุณสามารถฝึกภาษาได้ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไร และในช่วงเวลาที่เลือกเองได้ เช่น ฝึกสนทนาในระหว่างเดินทางไปที่ทำงาน หรือโรงเรียน หรือในเวลาพัก

● เมื่อเราจำศัพท์และไวยากรณ์โดยการฝึกผ่าน Application แล้ว ก็จะต่อด้วยคุย Live Session กับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา โดยใช้ประโยคที่เพิ่งเรียนมาพูดจริง จึงมั่นใจได้ว่า ภาษาญี่ปุ่นของเรา "ใช้ได้จริง" "พูดได้จริง" เพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้เต็มร้อย

ข้อความถึงนักเรียน

● คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนในการช่วยท่องจำคำศัพท์ และฝึกพูดประโยคพื้นฐาน เมื่อฝึกพูดจนคล่องแล้วก็จะได้ฝึกกับคนญี่ปุ่นโดยผ่านวีดีโอคอล

● การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนอย่างเดียวอาจไม่พอต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ! อยากพูดเป็นเร็วๆ! ถึงคุณที่คิดแบบนี้อยู่ ลองมาฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย MissionJapanese สิคะ