Apa itu MissionJapanese?

Matlamat aplikasi ini

(1) Untuk mempelajari bahasa Jepun, perlu menghafal dan berlatih berulang kali. Aplikasi ini dibangunkan supaya anda boleh mengamalkan dialog dengan mudah dan berulang kali pada bila-bila masa, di mana sahaja menggunakan telefon pintar anda.

(2) Apabila belajar bahasa Jepun, jika anda hanya menghafal dan berlatih berulang kali, anda akan cepat lupa dan pembelajaran tidak akan berkesan. Apabila anda benar-benar menggunakan perkataan dan ungkapan yang telah anda hafal dalam perbualan, anda akan mendapat keyakinan bahawa anda boleh menggunakannya, dan anda akan dapat menghafalnya. Aplikasi ini dibangunkan supaya anda boleh berlatih seolah-olah anda benar-benar berinteraksi dengan manusia.

Ciri-ciri aplikasi ini

(1) Menggunakan pengecaman pertuturan dan teknologi ChatBot, komputer akan menjaringkan pertuturan yang anda amalkan. Anda boleh berlatih sambil menyemak markah anda untuk melihat sama ada anda boleh menghafal dan menyebut dengan betul.

(2) Selain berulang kali mempraktikkan perbendaharaan kata dan tatabahasa asas, anda juga boleh berlatih dialog dalam format RolePlay, sama seperti anda sebenarnya berinteraksi dengan orang lain. Anda boleh memperoleh kemahiran komunikasi praktikal dengan berlatih dengan cara yang serupa dengan dialog sebenar.

Cara menggunakan aplikasi ini

(1) Komputer akan memantau sebutan dan ungkapan anda, jadi gunakan hasil pemarkahan sebagai rujukan dan latihan berulang kali.

(2) Mari berlatih dengan berinteraksi dengan komputer (ChatBot) menggunakan perbendaharaan kata dan tatabahasa yang anda pelajari dalam latihan asas. Mari lihat sama ada kita boleh membuat dialog lebih lancar.