Sứ mệnh tiếng Nhật là gì?

Mục đích của ứng dụng này

(1) Để học được tiếng Nhật cần phải học thuộc lòng và luyện tập nhiều lần. Ứng dụng này được phát triển để bạn có thể thực hành đối thoại một cách dễ dàng và lặp đi lặp lại mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại thông minh của mình.

(2) Khi học tiếng Nhật nếu chỉ học thuộc lòng và luyện tập nhiều lần sẽ nhanh chóng quên và việc học sẽ không đạt được hiệu quả. Khi bạn thực sự sử dụng những từ và cách diễn đạt mà bạn đã ghi nhớ trong một cuộc trò chuyện, bạn sẽ có được sự tự tin rằng bạn có thể sử dụng chúng và bạn sẽ có thể ghi nhớ chúng. Ứng dụng này được phát triển để bạn có thể thực hành như thể bạn đang thực sự tương tác với một con người.

Các tính năng của ứng dụng này

(1) Sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói và ChatBot, máy tính sẽ chấm điểm bài phát biểu mà bạn đang luyện tập. Bạn có thể vừa luyện tập vừa kiểm tra điểm số của mình để xem mình có thể ghi nhớ và phát âm chuẩn hay không.

(2) Ngoài việc luyện tập nhiều lần từ vựng và ngữ pháp cơ bản, bạn cũng có thể luyện tập đối thoại ở dạng RolePlay, giống như thể bạn đang thực sự tương tác với một người khác. Bạn có thể đạt được các kỹ năng giao tiếp thực tế bằng cách thực hành theo cách tương tự như đối thoại thực tế.

Cách sử dụng ứng dụng này

(1) Máy tính sẽ theo dõi cách phát âm và cách diễn đạt của bạn, vì vậy hãy sử dụng kết quả chấm điểm làm tài liệu tham khảo và luyện tập nhiều lần.

(2) Hãy thực hành bằng cách tương tác với máy tính (ChatBot) bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp bạn đã học trong phần thực hành cơ bản. Hãy xem liệu chúng ta có thể làm cho cuộc đối thoại mượt mà hơn không.