Chào mừng bạn đến với MissionJapanese!

Giới thiệu công ty

アカデミアシステムズ株式会社 (Akademia Systems Corporation)

Lĩnh vực: Phát triển phần mềm tại Nhật Bản

Địa chỉ: NTT Teramachi Bldg., 50 Teramachi, Tottori-shi, Tottori-ken 680-0053 Japan

Điện thoại: +81-857-21-2360

E-mail: support@akademia.co.jp

Trang web: akademia.co.jp