Chào mừng bạn đến với MissionJapanese!

Giới thiệu công ty

有限会社アカデミア (Akademia Ltd)

Lĩnh vực: Phát triển phần mềm tại Nhật Bản

Địa chỉ: NTT Teramachi Bldg., 50 Teramachi, Tottori-shi, Tottori-ken 680-0053 Japan

E-mail: support@akademia.co.jp

Trang web: www.akademia.co.jp