Giới thiệu về ứng dụng

Bạn có thể làm gì với ứng dụng

MissionJapanese là ứng dụng dành cho người nước ngoài học kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật.
Với ứng dụng này, để học thực hành hội thoại bằng tiếng Nhật, bạn có thể thực hành từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt hội thoại cơ bản và sử dụng chúng để thực hành hội thoại với máy tính (chatbot).
Người học có thể chọn nội dung học tập từ nhiều khóa học khác nhau, bao gồm chăm sóc người mới bắt đầu, trung cấp, kinh doanh và điều dưỡng, tùy thuộc vào mục tiêu của họ. Ngoài ra, mỗi công ty có thể tùy chỉnh nội dung học tập để phù hợp với từng công ty.

Khi người học sử dụng ứng dụng này để thực hành nhiều lần các từ và cách diễn đạt cơ bản, máy tính sẽ chấm điểm chúng để xác định xem họ có nhớ đúng hay không.
Bạn không chỉ có thể ghi nhớ nhiều lần mà còn có thể thực hành tương tác với máy tính để có thể tiếp tục học tập vui vẻ.

Có hai loại đăng ký học viên: đăng ký nhóm cho công ty và đăng ký cho cá nhân nói chung. Nếu bạn muốn sử dụng nó cho công ty của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.