Về ứng dụng này

Nội dung của ứng dụng

MissionJapanese là ứng dụng giúp người nước ngoài có thể đạt được kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật.
Với ứng dụng này, bạn có thể luyện tập hội thoại cùng với máy tính (ChatBot), sử dụng từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu hội thoại trong phần luyện tập cơ bản, để học luyện tập giao tiếp bằng tiếng Nhật
Nội dung luyện tập, theo khái niệm có kết cấu theo đơn vị thời gian 1 tuần, giả định bạn vừa học vừa luyện tập lặp đi lặp lại rất nhiều Mission.
Người sử dụng có thể lựa chọn nội dung luyện tập trong số rất nhiều các khóa học, kết hợp mục đích của mỗi người, như sơ cấp, trung cấp, tiếng Nhật thương mại, điều dưỡng v.v. Ngoài ra, với các doanh nghiệp có thể thay đổi theo yêu cầu nội dung luyện tập vốn có, phù hợp với từng doanh nghiệp.

Người học khi sử dụng ứng dụng, luyện tập nhắc đi nhắc lại các từ vựng và mẫu câu cơ bản, được máy tính chấm điểm, có thể phán đoán xem mình có đang nhớ đúng hay không.
Không chỉ đơn giản là luyện tập học thuộc lòng nhắc đi nhắc lại, mà bạn còn có thể luyện tập theo hình thức đối thoại với máy tính, nên bạn có thể tiếp diễn việc học một cách vui vẻ.

Khi đăng ký sử dụng, có 2 loại hình là đăng ký theo nhóm dành cho doanh nghiệp, và đăng ký dành cho cá nhân thông thường. Với những ai có nhu cầu sử dụng theo doanh nghiệp, xin hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết phương thức đăng ký dành cho nhóm.
Nếu bạn đăng ký sử dụng dành cho cá nhân thông thường, hãy sử dụng đường Link bên dưới.
URL = https://missionjapanese.net/main/signup