คอร์สเรียน

TH-Situational-20220713 TH-ばめんの日本語(ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ)

รายละเอียด

ฝึกภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ[いろんな ばめん(場面)での にほんご(日本語)を れんしゅう(練習)します]

Course Missions
  1. TH201ACC-10151-ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ค่าเรียน (บาท) 1