คอร์สเรียน

UK-Situational-20220713 UK-ばめんの日本語(Японська мова в різних ситуаціях)

รายละเอียด

Практикуйте японську в різних ситуаціях[いろんな ばめん(場面)での にほんご(日本語)を れんしゅう(練習)します]

Course Missions
ค่าเรียน (บาท) 1