ถาม & ตอบ

เกี่ยวกับระบบ

คำถามยอกฮิตที่น้องๆ มักสงสัย

1. ฉันสามารถเปลี่ยนการใช้งานแอพพลิเคชั่นจาก smartphone หรือ tablet เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้หรือไม่?

ตอบ: สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นใน smartphone หรือ tablet ได้หลายเครื่อง แต่ต้องทำการออกจากระบบก่อนจะทำการย้ายเครื่องทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบจากอีกเครื่องหนึ่งได้