Q & A

Vấn đề liên quan đến hệ thống

Những câu hỏi thường gặp

1) Một người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau không?

Trả lời: Một người sử dụng cũng có thể sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị, nhưng trong trường hợp đó, trong cùng một thời gian chỉ có thể dử dụng trên một thiết bị. Tạm thời, bạn hãy đăng nhập vào thiết bị mà bạn định sử dụng sau khi đã đăng xuất trên một thiết bị khác.