Về phương pháp luyện tập bằng ứng dụng

Hước dẫn sử dụng
Bước 1: Đăng ký người dùng và đăng nhập. Xác minh xem mail xác nhận có đến hay không.

Fig.1

Bước 2: Tải xuống các khóa học đã đăng ký. Mỗi tuần hãy luyện tập một Mission.

Fig.2

Bước 3: Trong mỗi Mission, đầu tiên bạn sẽ tự học những kiến thức cơ bản trong mỗi nội dung từ vựng, ngữ pháp và hội thoại.

Fig.3

Bước 4: Bạn nghe giọng đọc mẫu, sau đó tự phát âm và thu âm lại, và máy tính sẽ chấm điểm xem bạn có nói đúng hay không.

Fig.4

Bước 5: Sau khi đã hoàn thành phần luyện tập cơ bản, bạn hãy thử thách luyện tập hội thoại cùng với máy tính (ChatBot)

Fig.5

Bước 6: Để có thể luyện tập hội thoại với con người, bạn hãy luyện tập những RolePlay mà bạn nhớ được bằng bình thức hội thoại giao tiếp với nhau.

Fig.6