Khóa học

MB-1 初級コース

Mô tả 初心者コースを完了した人向けのコースです。
Cách sử dụng ứng dụng MB-101 ~ MB-112
Thời lượng 25 tuần
Thời gian Live Session 8 AM - 10 PM
Chi phí (baht) 5400